• 21 بازدید
  • بدون نظر

انگشتر زنانه و مردانه موکلدار موکل رحمانی بانگین های حرارتی تغییر رنگ

برای رسیدن به ثروت و عشق ابدی بدون خیانت و قدرت و شهرت

تعداد محدوددد

خواص این طلسم عظیم

احضار وتسخیرقطعی محبت معشوق

بستن شهوت همسربرای جلوگیری از زنا

محبوب القلوب بودن نزداشخاص

چندبرابرشدن مال وثروت

ابطال السحر،جادو،طلسم یهودی،صبی

زبانبندخلقی وشخصی

گشایش امور وکار

عزیزومحترم شدن نزدبزرگان

جلب و جذب جنس مخالف

موفقیت دردادگاه وامورقضایی

موفقیت در اداره های دولتی و غیردولتی

زبانبندی فوق العاده مجرب جهت بستن زبان و چشم و حلق  خلایق،دشمنان،بدخواهان ومخالفان

رفع و دفع سنگینی ونحسی و سیاهی

رفع و دفع همزاد وقرین وتابعه

ایجادخوش شانسی وثروت

باطل السحروحصار

جلب و جذب قلوب مردم

ایجادخوش شانسی وثروت فراوان

موفقیت قطعی درکنکوروآزمون های استخدامی

رزق وروزی فراوان

گشایش کارومشکلات

چشم زخم قوی

چندبرابرشدن فروش مغازه وحجره

  • انتشار :30 دسامبر 23
  • دسته بندی :
  • نویسنده :جادوگر
Avatar

درباره نویسنده : جادوگر

مطالب بیشتر از همین نویسنده
برچسب ها
مطالب مرتبط