• 23 بازدید
  • بدون نظر

علوم غریبه چیست و شاخه های آموزشی آن به چند دسته تقسیم می شود ؟ ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جادو و جادوگر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-رمل ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-اسطرلاب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جفر یا علم حروف ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ستاره شناس و اختر شناسی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-کابالا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ویکا و کتاب سایه ها ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جادو و افسونگری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طب سنتی و علوم غریبه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعانویس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ریاضت و چله نشین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شرایط استفاده از علوم خاص روحانی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شرایط نوشتن دعا-تعویزات-طلسمات ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شرایط دعا نویس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جدول ساعات نوشتن دعا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نگاهی به طالع ها و خصوصیات آن ها ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ریاضت و تزکیه نفس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-عرفان عملی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-چهل نکته در سیر و سلوک ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-رهنمون هایی در سیر سلوک از استاد العرفا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-چگونگی سیر حضرت سلیمان از دیدگاه علامه قاضی طباطبایی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ارکان ریاضت ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-در بیان آداب مرید ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-منشا قدرت های روحی عارفان و مرتاضان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-آداب دعا از گفتار آیت الله نخودکی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طی الارض و راه رسیدن به آن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-موانع استجابت دعا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین هایی برای بالا بردن قدرت های روحی و فکری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-مراسم عشق الهی یا تمرین کره آبی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-مراسم سفیر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین آب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین بذر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین بی رحمی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین گوش دادن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین سایه ها ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین سرعت ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین تنفس رام ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین زنده به گور شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین درخت حیات ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تقویـت اراده ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین راجا یوجا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-چشم سوم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برون فکنی کالبد اختری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-توانایی حرکت دادن اجسام بوسیله ذهن (( تله کینزی )) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تله پاتی ( انتقال فکر ) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ریلکسیشن ( تن آرامی ) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خلسه و تمرین خلسه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خم کردن قاشق با نیروی ذهن ( سایکو کینزی ) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خروج روح ( روش چشم ابر ) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-تمرین فکرخوانی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-چاکرا و مراکز انرژی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-هاله و کانال های انرژی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خود هیپنوتیزم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-مراقبه و تمارین مراقبه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برخی از انواع موجودات غیبی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جن و ارتباط آن در ادیان و زندگی آدمیان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شیاطین و ماموریت آن ها ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شرایط چله نشستن و احضار اجنه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-مندل و چگونگی کشیدن آن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-آموزش احضار و تسخیر اجنه و ارواح ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم در تصفیه قلب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم آیه نور ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم قل هو الله ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-اذکار و ختم های مجرب گوناگون ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم سوره مبارکه واقعه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص ذکر یونسیه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص ذکر و لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طریقه ختم ناد علی کبیر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای چهل کلید ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای ناد علی مغربی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاى هفت هیکل ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-آیه الکرسی مغربی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعایی عظیم الشان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-الدعاء عظیم الشان الصحیفه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای معراج رسول خدا ( ص ) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای عکاشه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای جلیل الجبار ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای سوره مبارکه یاسین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای حجاب عظیم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا تحصین (( محافظت )) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای مستجاب دیگر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاى توبه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای عظیم الشان نور و خواص آن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای عظیم الشان قدح (( بسیار بسیار مجرب )) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای عظیم الشان حجب (( احتجاب )) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای عظیم الشان و مبارکه تهلیل ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای جامع ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای جامع دیگر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای معجزه آسای عبرات برای هر گرفتاری مهم و رهایی از دست ستمگران ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فوائد و خواص دعای علقمه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت یافتن دفینه و گنج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم وسعت رزق ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم و دعای گشایش رزق و روزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم برای فتح و دفع نظر دشمنان و روزق ور روزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم زبان بند مربع طه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم رزق و هیبت و قبول ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-وفق رزق و روزی قوی و مجرب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم نعل اسب برای جلب محبت قوی و بیقرار کردن مطلوب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم دل گوسفند برای احضار معشوق مجرب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم جلب محبت بسیار مجرب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم احضار سلیمانی بسیار قوی و مجرب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم هفت کوکب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم جامع از شیخ احمد ابن علی البونی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-وفق اسماء اهل بیت علیه السلام برای حفاظت از بلایا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جدول سبع المثانی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم قوی جهت ثروت مند شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دایره نور و فواید آن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نقش اشکال سبعه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-وفق پر اسرار و هیبت ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-انگشتر خاتم اسم اعظم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خاتم جمیع طلسمات از شیخ بهایی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-وفق معظم برای صاحب اولاد شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خاتم کبیر سلیمانی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شرح و فواید طلسم عین علی ( ع ) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم برای جلب قلوب حکام ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شرح و فواید دایره جنه الاسماء ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-مربع عدد کل یاسین مغربی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خاتم اعظم سوره مبارکه یاسین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نقش عجیب و غریب حامل هفت زمین و آسمان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بین زن و شوهر بخش اول ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جلب و تههیج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای عشق و محبت ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱ ,برگرداندن فرد غایب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-در مورد فرد غایب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای آوردن شخصی از راه دور ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برگرداندن فرد غایب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ایجاد محبت و بی قراری مطلوب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای جلب محبت معشوق ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای محبوب القلوب شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بین زن و شوهر بخش دوم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای محبت بین زن و شوهر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-الفت میان دو زوج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-رفع کدورت بین زن وشوهر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-محبت میان زن و شوهر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای پایبند کردن زن و شوهر به زندگی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای راضی شدن زن از شوهر یا شوهر از زن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسمات و دعاهای محبت بسیار قوی و مجرب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به جهت عزیز شدن در بین مردم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جلب دوستی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت محبوبیت در دل ها ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاها و طلسمات ازدواج و بخت گشایی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-بخت گشایی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای گشایش بخت ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای ازدواج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای ازدواج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خواص دعاها, سوره های قرآن در مورد ازدواج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاها و طلسمات زبان بند ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-زبان بند ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای بسیار قوی و فوری زبان بند ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-بسته شدن زبان بدگویان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای گشایش کار و افزایش رزق و روزی و ثروتمندشدن بخش اول ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-توانگری زاید الوصف ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای گشایش در کار و فتح و قوت کسب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا قوی برای گشایش رزق و روزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای طلب رزق سریع الاجابه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فتح مهمات-کار گشایی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فتح مهمات-کار گشایی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-باب فایده ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-باب فتح و پیروزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای گشایش کار و افزایش رزق و روزی و ثروتمندشدن بخش دوم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت رونق کاسبی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خیر و برکت اموال ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت رونق کسب حلال ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت رزق و روزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع فقر و ثرتمند شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-رزق و روزی-دفع فقر و پریشانی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جلب رزق و روزی و رونق بازار و فروش متاع ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای طلب رزق و روزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا بعد از هر نماز برای طلب روزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعایی برای درخواست روزی از پروردگار ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت وسعت رزق ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای وسعت رزق و گشایش در امور ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای ادای قرض و دفع فقر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای توسعه رزق و روزی و ادای قرض ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-گشایش روزی و ادا قرض ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ادای قرض ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع قرض و وسواس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای ادای قرض و گرفتن طلب ها و ثروت ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم سوره قدر برای ادای قرض ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای سعادت دنیا و آخرت و فراوانی روزی و پرداخت قرض ها ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای جلب محبت یا اداء قرض ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-پرداخت قرض ها ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع فقر و ادای قرض ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای باطل کردن سحر و جادو ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-باطل سحر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای ابطال سحر و جادو ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-باطل کردن سحر از منزل ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت ابطال سحر بزرگ ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-باطل کردن سحر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ابطال سحر مغازه و منزل ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع سحرشخصی و سحر در منزل یا مغازه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهایی برای جلوگیری از سحر شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای دفع جن و شیاطین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای ام الصبیان کبیر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع اجنه و شیاطین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای دور کردن اجنه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع اجنه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع انس-جن و شیاطین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-آزار دیدن از اجنه و ام صبیان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-در امان ماندن از شر جن و انس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-بجهت دفع ام صبیان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع صرع (غش) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت دفع صرع ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت دفع صرع و جن گرفته ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-کسی که جن گرفته و مصروع باشد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای دفع جن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حیوان و شر دزد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به جهت دفع جن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-حرز ابی دجانه برای دفع آزار جنیان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ادعیه السِّر برای رفع ترس اجنه و شیاطین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای دفع شیاطین و جادوگران ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ترس از ساحر و و ظالم و شیاطین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-باطل کردن سحر و طلسم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای رفع چشم زخم و دفع چشم بد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای دفع چشم زخم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای مصون بودن از چشم زخم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای چشم زخم و نظر تنگی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا جهت شفای مریض و درمان بیماری ها ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای مخصوص شفای بیماری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای شفای مریض مجرب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شفای بیماری های صعب العلاج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای شفای بیمار ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شفای هر بیماری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعایی برای شفای بیماری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهایی برای تقویت و افزایش حافظه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای درستی ذهن و زبان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت آسانی تحصیل علم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت زیادی حافظه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-زیاد شدن حافظه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت قوت حافظه هر روز ده مرتبه بگوید ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای حفظ کردن هر آنچه که می شنوی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای افزایش حافظه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای قوی و مجرب جهت هر حاجت و گرفتاری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دستوری قوی برای اجابت دعا از شیخ بهایی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای حاجت مجرب و قوی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای رفع گرفتاری و مشکلات بزرگ ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-اگر در مشکل سختی گرفتار شدی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-سفارش امام رضا ( ع ) برای رفع گرفتاری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای قوی و مجرب و مهم و معجزه آسا برای جمیع امور ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-عمل معجزه آسا در رزق و روزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-راه دور شدن از ریا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-گشایش بخت دختران ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاى ارثیه پیغمبران ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-حرزی به نام رقعه الجیب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای الحاح ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای قوی و مجرب و فوری برای فروش زمین-ملک-آپارتمان-اجناس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت فروش منزل-زمین-اجناس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعایی برای فروش رفتن خانه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت فروش منزل یا اجناس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای فروش اجناس مغازه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای قوی و مجرب برای بچه دار شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به جهت بچه دار شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-براى طلب فرزند و بچه دار شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت پسر شدن فرزند ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای بچه دار شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ذکری برای بچه دار شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای دفع وسوسه و پیدا کردن آرامش ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع وسوسه و کنترل نفس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع وسواس در نماز ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-کاهش افکار آزار دهنده ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت دفع وسوسه ی شیطان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع وسوسه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع وسواس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع اندوه و دفع وسوسه شیطان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای در امان بودن از وسواس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع وسوسه شیطان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای قوی برای پیدا کردن آرامش و دفع غم اندوه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱- دفع اضطراب و دستیابی به آرامش ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-پیدا کردن آرامش در برابر مشکلات ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-کاهش غم و اندوه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع اضطراب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای پیدا کردن آرامش هنگام خواب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای قوی و فوری برای فراموشی عشق ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای بیرون شدن عشق یک زن از قلب یه مرد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا جهت گرفتن حق ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت گرفتن حق و برای گرفتاری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای قوی و فوری برای گرفتن حق ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای بسیار مجرب برای نابودی و دفع دشمنان و ظالمان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع شر دشمن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-حفظ از مکر دشمن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت دفع دشمن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای دفع ضرر دشمن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت خلاصی از شر دشمن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای محفوظ بودن از هر شیطان و دشمنی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای نفرین بر مرگ یک نفر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم آیه الکرسی برای محبت و دشمنی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-به جهت دفع دشمنان و اذیت کنندگان و ظالمان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت دفع دشمن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای دفع دشمنان و نجات از ورطه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دفع دشمن, حل مشکل-رفع غم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای رفع ترس و اضطراب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع سختی یا ترس از شخصی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع ترس و داهیه بزرگ ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خواندن صد آیه براى رفع ترس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاى دفع هول و غم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفع ترس از پیشامدی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ایمن شدن و فرو ریختن ترس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت برطرف شدن خوف ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-درمان ضعف دل و خفقان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-رفع وسواس و دلشوره و گمان بد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-آیاتی جهت رفع دلشوره ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای پیدا کردن کار و شغل مناسب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای یافتن شغل مناسب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم سوره حمد برای پیدا کردن شغل مناسب و رفع گرفتاری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم سوره انعام برای پیدا کردن کار و افزایش روزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت پیدا کردن گمشده ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا جهت سرقت شده و گمشده ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای محفوظ ماندن از بلایا و حوادث ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-مصون ماندن از آفات و بلا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای محافظت در طول روز ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت حفظ جان و مال ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای حفاظت از بلایا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای حفظ و نگهداری ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای قبول شدن خواسته نزد دیگران و کسب حاجات نزد بزرگان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت موفقیت در کارها ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای رفتن پیش حاکم یا اشخاص بزرگ ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-علائم سحر و جادو شدن و سحر زدگی و جن زدگی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-علائم سحر چیست؟ ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-چند اعمال پرکاربرد علوم غریبه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای عدم ورود سارق به منزل ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-عقد اللسان ( زبان بندی ) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای پیشرفت در درس و … ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای پول دار شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-اعمال قرطاس (( جلب دراهم )) ۱ ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طی کردن زمین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-انتقال دادن و غیب کردن اشیا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-کشف حقیقت در خواب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای دیدن دزد در خواب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ارسال هاتف ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا جهت خواب دیدن اموات ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-شرح و فواید و خواص چهل اسماء حضرت ادریس علیه السلام ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-چندین دعاى مهم از پیامبران ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاى حضرت خضر علیه السلام به جهت دفع از سوختن و غرق شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-صلوات های پر فضیلت ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-صلواتى که از اسرار مى باشد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-صلوات جهت پاک شدن از تمام گناهان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خواص اسماء الله (۱) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به جهت بیرون رفتن از خانه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به هنگام رفتن به بازار ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به جهت بیرون رفتن از خانه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاى مخصوص به جهت بیرون رفتن از خانه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعایى دیگر به هنگام رفتن به بازار ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-اسما الله الحسنی و معانی آن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خواص هفت آیه پر فضیلت ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز کامله که بسیار پر فضیلت است ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز حاجت از حضرت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز حاجت دیگر که خیلى مجرب است ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز حاجت دیگر مخصوص روز پنج شنبه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز حاجت دیگر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز صلوه المضطر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به جهت قبولى توبه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به جهت آمرزش ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاى دیگر به جهت آمرزش گناهان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای مجرب از بزرگان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ذکری جهت در امان ماندن از تصادف و خطرات جاده ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاى استفاده از تربت امام حسین علیه السلام ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-صحت یافتن با تربت امام حسین علیه السلام ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای بسیار مهم ( نقل از کتاب زینت الدعوات ) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای نافع و مختصر نقل از کلم الطیب و مفاتیح الجنان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-حرز چهارده معصوم علیه السلام ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاهای توسل به ائمه اطهار ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خواص بعضى از سوره هاى قرآن از گفتار ائمه معصومین علیهم السلام ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص سوره مبارکه حمد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-خواص سوره مبارکه یس ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص سوره مبارکه توحید ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای یستشیر ۰۹۳۵۳۸۴۳۲۷۹-دعای قاموس قدرت ( سیفی صغیر-طمطام ) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای گنج العرش ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای معراج دیگر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای مجیر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای عدیله ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای صباح ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای مشلول ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-حدیث شریف کساء ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم احضار و محبت بدوح ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-لوح بزرگ بلقیس سلیمان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم تسخیر رکوب الحمار ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم شیر و خورشید ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم احضار و ازدواج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم مسخر کردن خلق ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم آهوی ازدواج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا-ختومات-اذکاری که دیگران نتیجه گرفته اند و مجرب می باشد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-اسم اعظم و راز نهفته آن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای مبارکه سمات ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص زیارت آل یاسین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص زیارت عاشورا ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-زیارت جامعه صغیره ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-زیارت جامعه کبیره ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای توسل ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای فرج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای عهد ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-باب جلب قلوب عظیم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم محبت عظیم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم محبت و عشق بسیار قوی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین۱ ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم ستاره سلیمان نبی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین۲ ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم رسیدن به حاجت و مراد نزد حکام و بزرگان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم خیر و برکت عظیم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای هفت حصار ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای شصت قاف-چهل قاف-دعوت ق و دعای سر القاف ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای آزاد شدن زندانی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص مسبحات سته ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص حوامیم هفت گانه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز حضرت رسول (ص) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز حضرت امیرالمومنین(ع) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز حضرت فاطمه (س) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-نماز سایر امامان (ع) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص نماز جعفر طیار ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای عظیم الاعظم ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای الحاح ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای توسل به حضرت پیغمبر(ص) وعلی(ع) ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای ابوحمزه ثمالی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای جوشن صغیر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای جوشن کبیر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای کمیل ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای ندبه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-هفت دعای مجرب و مفید ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای حفظ از قضا و قدر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای دیدن فرد مورد نظر در خواب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا هنگام روبرو شدن با مشکل ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای تحبیب (دوست کردن) و تسخیر دیگران ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای فروش خانه و ملک ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای طلب فرزند ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای باطل کردن سحر و جادو ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-فضیلت و خواص دعای حرز یمانی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای مهر و محبت قوی و سریع و آسان ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعائی فوری برای مهر و محبت ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای تحبیب قلب سریع و فوری با آیه الکرسی شریفه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای مهر و محبت سریع و قوی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم محبت-طلسم محبت شدید ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ذکر ایجاد محبت در دل مقابل-دعای ایجاد محبت در دل عاشق یا معشوق ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای باطل کردن طلسم و سحر و جادو ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای ازدواج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای بخت گشایی و ازدواج سریع ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعایی برای ازدواج و بخت گشایی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعایی برای ازدواج فوری و بخت گشایی سریع ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ختم مجرب برای بخت گشایی و ازدواج ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای ازدواج و بخت گشایی آسان و سریع ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای بچه دار شدن مجرب-دعای طلب فرزند ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعایی جهت بچه دار شدن از امام محمد باقر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای داشتن فرزند پسر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای فرزند دار شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت فرزند دار شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-جهت آبستن شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای ثروتمند شدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-بجهت دولت عظیمه و قضاء حوائج و اداء دین ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای رزق و روزی و پولدار و ثروتمند شدن, ادای قرض ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ازدیاد رزق و برکت خانه و مغازه ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-وسعت رزق و روزی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای زبان بند قوی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-برای زبان بندی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-زبان بند و تیغ بند دشمن زبان بند ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای زبان بند ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای زبان بند دشمن-دعای زبان بند مجرب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای آرامش هنگام خوابیدن ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعای رفع بی خوابی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعاء هنگام خواب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-ذکر هنگام خواب ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا برای بی خوابی کودک ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-دعا به هنگام رفتن به بستر ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱-طلسم عشق و محبت یهودی ۰۹۳۵۸۹۹۱۲۵۱

 

  • انتشار :07 دسامبر 23
  • دسته بندی :
  • نویسنده :جادوگر
Avatar

درباره نویسنده : جادوگر

مطالب بیشتر از همین نویسنده
برچسب ها
مطالب مرتبط