• 5 بازدید
  • بدون نظر

طلسم خشت خون قبرستانی

بازگشت و بیقراری معشوق

بستن شهوت

بستن زبان

نکاح قفل

نظربند

طلسم جدید و انرژی برموکلی قطعی و حتمی، باسریع ترین اثر و بسیار جادویی

شدت آن در عاشق کردن معشوق بی همتاست و باورنکردنی، معشوق را دیوانه و مجنون شما میکند و زبانش را کامل روی شما میبندد و حتی اگر زیباترین دختران رو هم درکنارش بگذارید توجهی به‌کسی ندارد جزشما

طوری شیفته شما میشود که همگان درعجب میمانند، محبت و شهوتش تاابد برهمگان جزشما بسته میماند و در کوتاه ترین زمان ازدواجتان را حتمی میکند

Avatar

درباره نویسنده : جادوگر

مطالب بیشتر از همین نویسنده
برچسب ها
مطالب مرتبط