• 23 بازدید
  • بدون نظر

طلسم سفلی احضارالنار

طلسم بازگشت معشوق

قووویترین طلسم جهت احضار و تسخیر معشوقی که مدت ها و فرسخها دور است دررر کوووتاه ترررین زمان ممکن برمیگردد

قویترین طلسم جهت تسخیر قلب معشوق بطوری که جزشما کسی را نبیند و فقط و فقط شهوتش به شما بسته باشد

این طلسم کاری میکند که مشعوق همانند موم و برده در برابر شما مطیع و مسخراست

این طلسم مجرب ترین و قویترین طلسمی است که معشوق بی چون و چرا مطیع مسخر و رام میشود

قویترین طلسم جذب و بستن شهوت شخص برروی خود

این طلسم قویترین طلسم جهت احضارو تسخیر میباشد

به همراه داشتن این طلسم فرد مقابل(معشوق)را در کوتاه ترین زمان برده و غلام و تسخیر خود کنید

  • انتشار :20 نوامبر 23
  • دسته بندی :
  • نویسنده :جادوگر
Avatar

درباره نویسنده : جادوگر

مطالب بیشتر از همین نویسنده
برچسب ها
مطالب مرتبط