• 20 بازدید
  • بدون نظر

طلسم عقرب

اگـرخـواهـی کـه میـان دونفـرکدورت ایجـادگـردد که به حرام مشغولند وازهـم جـداشـوندکـه دیگــراصلاح نپذیردایـن لـوح عقـرب را کـه  باعث میشود ازیکـدیگـرنفرت پیدامی کننـدوازهم جدامی شوند

این طلسم درجـاهای خاص خـودش کـارایی داره مثلا اگه مـردی به زنه خودش خیانت کنه واسه جداکردن مرد ازاون زن بایداین طلسم روبکـارگرفت

جادوی عقرب سیاه که قویترین طلسم جدایی میباشد و موکل مخصوص همراه خود دارد که باعث میشود تمام کاینات مسایل و مشکلاتی بر سر رابطه آن دو نفر بیاندازند که مجبور به جدایی شوند

نسخه اصل وکمیاب

ایجاد نفرت و سردی بین دورابطه حرام

ایجاد دلسردی و نفرت شدید در کوتاه ترین زمان ممکن بین دوشخص

ایجاد آوارگی و جدایی بین اشخاص زناکار

سیاه کردن زنی  درچشم مردی یابالعکس

نکته : این طلسم فقط وفقط برای جدایی رابطه حرام قلم زده میشود.

  • انتشار :01 ژانویه 24
  • دسته بندی :
  • نویسنده :جادوگر
Avatar

درباره نویسنده : جادوگر

مطالب بیشتر از همین نویسنده
برچسب ها
مطالب مرتبط