• 3 بازدید
  • بدون نظر

طلسم نکاح برای معشوق

بسیارقوی برای جلب محبت معشوق ویا همسر و بیقرار کردنشان و ازدواج بامعشوقتان

بسیارقوی و فوق العاده برای عاشق کردن معشوق

برای خوشایند بودن نزد معشوق ویا همسرتان

برای آنکه معشوق خود را نزد خودتان بیاورید

زبانبند قوی و دفع مخالفتهای اطرافیانتان و ۱۰۰ در۱۰۰ تضمینی

ایجاد مهر و محبت،عشق آتشین و وابستگی بین زوجین

رفع دل سیاهی بین زوجین

دفع هرگونه نحسی و سنگینی  و چشم زخم در رابطه

تسخیر شهوت؛ چشم؛گوش؛ زبان معشوق ویا همسرتان

تسخیر و رامکردن و مطیع شدن معشوق

ایجاد دوستی و عشق شدید و عزیزشدن و احترام بین زوجین

طلسمی فوق العاده مجرب وقدرتمندکه برای رسیدن و ازدواج با معشوق یا معشوقه ،انجام میشود و تمام موانع موجود در مسیر به ازدواج شما از دعا وطلسم وجادو،طلسم،فاصله، رابطه دوم و… که مانع رسیدنتون به هم است را از بین می برد ومی توانید معشوق را دیوانه وار عاشق خود کنید

Avatar

درباره نویسنده : جادوگر

مطالب بیشتر از همین نویسنده
برچسب ها
مطالب مرتبط