• 6 بازدید
  • بدون نظر

قوی ترین انگشترهای  ۷۲ موکله

احضار وتسخیرقطعی محبت معشوق

بستن شهوت همسربرای جلوگیری از زنا

جذب جنس مخالف

محبوب القلوب بودن نزداشخاص

چندبرابرشدن مال وثروت

جدایی قطعی برای حرام

ابطال السحر،جادو،طلسم یهودی،صبی

زبانبندخلقی وشخصی

گشایش امور وکار

موفقیت در مراجع

رزق وروزی فراوان

عزیزومحترم شدن نزدبزرگان

جلب و جذب قلوب مردم

جلب و جذب جنس مخالف

موفقیت دردادگاه وامورقضایی

موفقیت در اداره های دولتی و غیردولتی

زبانبندی فوق العاده مجرب جهت بستن زبان خلایق،دشمنان،بدخواهان ومخالفان

رفع و دفع سنگینی ونحسی و سیاهی

رفع و دفع همزاد وقرین وتابعه

ایجادخوش شانسی وثروت

باطل السحروحصار

جلب و جذب قلوب مردم

ایجادخوش شانسی وثروت فراوان

موفقیت قطعی درکنکوروآزمون های استخدامی

رزق وروزی فراوان

ثروتمندی قوی

گشایش کارومشکلات

چشم زخم قوی

چندبرابرشدن فروش مغازه وحجره

چندبرابرشدن مال و ثروت

رفع گرفتاری مالی وغیرمالی

چندین برابر شدن مشتری

ثروتمندی بی حدوحساب در کمترین زمان

گره گشایی امورسخت

Avatar

درباره نویسنده : جادوگر

مطالب بیشتر از همین نویسنده
برچسب ها
مطالب مرتبط