• 22 بازدید
  • بدون نظر

لوح ۴ماهی جهت ازدواج و جلب معشوق

قویترین طلسم جهت احضاروتسخیرمعشوقی که مدت هاوفرسخها دورا ست درکوتاه ترین زمان ممکن

قویترین طلسم جهت تسخیرقلب معشوق بطوری که جزشماکسی رانبیندوفقط شهوتش جزبرشمابسته باشد

أین طلسم کاری میکندکه معشوق مثل موم وبرده دربرابرشمامطیع ومسخراست.

این طلسم مجرب ترین وقدرتمندترین طلسمی است که معشوق بی چون وچرا مطیع مسخرورام میشود

قدرتمندترین طلسم جذب وبستن شهوت شخص برروی خود

بستن شهوت معشوق برعاشق که فردمعشرق جزبافردعاشق نتواندهمبسترشد

این طلسم قویترین طلسم جهت احضاروتسخیر میباشد

بااجرای این طلسم فردمقابل (معشوق) رادرکوتاه ترین زمان برده وغلام وتسخیرخودکنید

واعمال فوق العاده سخت وخاصی داردوعزیمت وتوکیل زیادی داردوبخوراتش بسیاربسیارکمیاب است که در تصویر مشاهده میکنین

  • انتشار :19 دسامبر 23
  • دسته بندی :
  • نویسنده :جادوگر
Avatar

درباره نویسنده : جادوگر

مطالب بیشتر از همین نویسنده
برچسب ها
مطالب مرتبط