• 24 بازدید
  • بدون نظر

پک کامل پاکسازی

این پک یکی ازپاکسازیهای بسیارقوی می باشدکه درسال یکبارانجام میشود

تمام انرژیهای منفی سنگینی ونحسی های یکسال گذشته دفع ورفع میشود

وباایجاد گشایش درتمامی امورزندگی به دورازهرگونه بلا وسنگینی ونحسی وانرژی های منفی با انرژی بسیاربالایی واردسال جدیدمیشوید

پاکسازی بنام تمامی افرادخانواده بالوازم مخصوص وروحانی انجام میشودکه عبارتنداز

شمع رحمانی سیجل دار ودعای مخصوص وعودهای مخصوص

باشدکه درسال ۱۴۰۱رزق و روزی فراوان برکت بسیار

گشایش درتمامی کارها وپاکسازی کلی طالع وایجاد سلامتی جسمی وروحی برشماوخانواده فراوان و از تمامی بلاهای طبیعی وغیرطبیعی دورباشید

توجه توجه

این مبلغ ناچیزارزش این که تمام اعضای خانواده درسال جدیدازتمام بلاهای طبیعی وسنگینی ونحسی هابه دورباشند ورزق وروزی همه افرادخانواده به خصوص سرپرست خانواده خوب باشد رادارد

پس اگرمیخوای خودتو وخانواده درسال جدیدازهمه نظرتامین باشیدو چندبرابراین هزینه نکنیدهرچه سریعتراین پک رو سفارش دهید

  • انتشار :24 دسامبر 23
  • دسته بندی :
  • نویسنده :جادوگر
Avatar

درباره نویسنده : جادوگر

مطالب بیشتر از همین نویسنده
برچسب ها
مطالب مرتبط